Żeby demokracja nie była psuta przez brak wiedzy głosujących.

Read More